zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

O

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J, K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| W, Y|

O.B. Obszar znajdujący się poza granicami pola. Przeważnie oznaczone przez ogrodzenie, wyznaczoną białą linię lub białe paliki.

Obstructions Sztuczne obiekty, poza obiektami oznaczającymi granice pola, konstrukcje które są częścią pola. Np. ławka, urządzenie do czyszczenia piłek, reklamy.

Off-center hit Niecentralne uderzenie piłki.

Offset Typ kija, którego główka jest przesunięta do tyłu w stosunku do trzonka.

One-putt Zagranie jednym puttem do dołka podczas jego rozegrania.

Open Postawa przeciwna do postawy closed.

Open face Sytuacja przeciwna do closed face.

Open stance Postawa przeciwna do postawy closed.

Open up the hole Kiedy zagranie z tee posyła piłkę w idealne miejsce do oddania uderzenia na green.

Out of bounds Obszar znajdujący się poza granicami pola. Przeważnie oznaczone przez ogrodzenie, wyznaczoną białą linię lub białe paliki.

Outside in (out to in) swing Ołaszczyzna swingu, kiedy kij poruszą się "od zewnątrz - do wewnątrz" linii pomiędzy piłką a celem.  

Overclub Zbyt długie zagranie przez użycie niewłaściwego kija.

Overlapping Jeden ze sposobów trzymania kija golfowego gdzie mały palec prawej dłoni przykrywa wskazujący prawej.