g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


 
mini_g76_9234.jpg

Gennadij Pisarev

Urodził się 28 kwietnia 1959 r. w Ługańsku na Ukrainie. W 1978 roku ukończył Lugansk State Art College. Następnie zdecydował się na studia w Instytucie Sztuki Przemysłowej w Charkowie ze specjalnością - sztuka monumentalna i dekoracyjna. Studia ukończył w 1989 roku. Jest wielbicielem sztuki współczesnej i szeroko pojętej kreatywności. To dla niego sposób wyrażania siebie.  Pomysły na jego sztukę rodzą się w wyniku uczuć. Nie ma dla niego różnicy, w jakiej dziedzinie tworzy: malarstwo, ceramika, monumentalna – dekoracyjna sztuka, grafika, rzeźba metalowa, projektowanie krajobrazu i inne - materiały jedynie pomagają zrealizować jego podstawowy pomysł. Stara się postrzegać świat z jego kataklizmami i paradoksami. Kierunek jego kreatywności i malarstwa można więc przypisać abstrakcji i metafizyce. W chwili obecnej mieszka i pracuje w Ługańsku. Jego obrazy i rzeźby znajdują się w prywatnych zbiorach kolekcjonerów z całego świata, w tym z Polski, Japonii, Belgii, Danii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji, USA i Kanady.

 

Oficjalna strona artysty 

..........................................................................................................................................................................

 

He was born on the 28th of April, 1959 in Lugansk, Ukraine. In 1978 he graduated from Lugansk State Art College. Then he decided to study at the Art Institute of Industrial Art in Kharkov by speciality – monumental and decorative art. He graduated in 1989. He is fond of contemporary art and creativity at all. It is the way of self-expression for him. Imageries and ideas of his art are born as a result of feelings. There is no difference in what area he creates: painting, ceramics, monumental - decorative art, graphics art, metal-sculpture, landscape design and others, materials just help to realize his basic idea. He tries to perceive the world with its cataclysms and paradoxes. So the direction of his creativity and painting can be attributed to abstract and metaphysical. At the present moment he lives and works in Lugansk. His paintings and sculptures are in private collections of collectors from around the world, including Poland, Japan, Belgium, Denmark, Ukraine, Russia, Germany, France, USA or Canada. 

 

The official artist website