zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

L

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J, K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| W, Y|

Ladies day Dzień, w którym pole jest zarezerwowane dla kobiet.

Lag Długi putt, którego celem jest umieszczenie piłki jak najbliżej dołka. Patrz także approach.

Laid off Kiedy kij jest skierowany na lewo od celu na końcu backswingu.  

Lateral water hazard Pzeszkoda wodna umiejscowiona wzdłuż linii gry na dołku. Oznaczona czerwonymi palikami.

Lay up Bezpieczne zagranie przed przeszkodę. Także określenie bezpiecznej gry.

Leaderboard Tablica wyników.

Leak Piłka lecąca na prawą stronę.

Lico główki Część kija przeznaczona do uderzenia piłki.

Lie Pozycja w jakiej znajduje się piłka po wylądowaniu. Oznacza także kąt pochylenia pomiędzy główką a trzonkiem kija.

Line up Pozycja, w której gracz stojąc za piłką obiera cel.

Links Dość płaskie pole golfowe graniczące z oceanem, przeważnie pozbawione drzew.

Lip Krawędź dołka lub bunkra.

Lip-out Sytuacja w której piłka zakręca na krawędzi dołka, ale do niego nie wpada.

Local rules Lokalne zasady gry właściwe dla konkretnego pola.

Loft Kąt pochylenia główki kija, decydujący o tym jak daleko i wysoko wznosi się piłka po uderzeniu.

Long game Długa gra, w której dystans jest kluczowym elementem.

Loose impediments Wszystkie naturalne i nierosnące obiekty.

Lost ball Zgubiona piłka nie odnaleziona w regulaminowym czasie 5 minut.  

Low handicaper Gracz o niskim handicapie.

Low side Obszar poniżej dołka.