zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Gimnazjum nr 44 w Łodzi

Informacje| Szkoły i nauczyciele| SP nr 1 w Łodzi| SP nr 6 w Łodzi| SP nr 71 w Łodzi| SP nr 116 w Łodzi| SP  nr 120 w Łodzi| SP nr 142 w Łodzi| SP  nr 172 w Łodzi| Gimnazjum nr 23 w Łodzi| Gimnazjum nr 44 w Łodzi| Gimnazjum w Kurowicach| Liceum Ogólnokształ‚cą…ce XXIX| Vocandus| Gimnazjum nr 7 w Łodzi|

 

Gimnazjum 44 w Łodzi

 dyrektor mgr Grażyna Wojdyła
wicedyrektor Małgorzata Balicka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Anna Kozik

 mgr Sławomir Kraska

mgr Renata Walas

 
  • "Golf w szkołach"- klasa 1, 2 (2009r.)