zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

SP nr 71 w Łodzi

Informacje| Szkoły i nauczyciele| SP nr 1 w Łodzi| SP nr 6 w Łodzi| SP nr 71 w Łodzi| SP nr 116 w Łodzi| SP  nr 120 w Łodzi| SP nr 142 w Łodzi| SP  nr 172 w Łodzi| Gimnazjum nr 23 w Łodzi| Gimnazjum nr 44 w Łodzi| Gimnazjum w Kurowicach| Liceum Ogólnokształ‚cą…ce XXIX| Vocandus| Gimnazjum nr 7 w Łodzi|

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 71 w Łodzi

 dyrektor mgr Małgorzata Zwolińska
 wicedyrektor mgr Małgorzata Kotlicka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO    

   mgr Anna Grzelązka