zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Zasady

Krótko o golfie...| Zasady| Poję™cia| Rodzaje kijów|

medium_anna-rawson.jpg

Zasady gry w golfa

 Gra w golfa polega na trafieniu piłką do dołka w jak najmniejszej ilości uderzeń. Na polu jest 18 dołków. Wszystkie razem mierzą około 6000 metrów. Długość pojedynczych dołków waha się od 100 do 600 metrów. W zależności od długości dołek ma swój par, czyli normę uderzeń, w jakiej bardzo dobry gracz powinien ten dołek rozegrać. Krótkie dołki do około 230 metrów mają par 3, średnie do 450 metrów są par 4, dłuższe to par 5. Piłkę uderza się specjalnymi kijami dobieranymi ze względu na odległość, na jaką planuje się wykonać uderzenie i planowaną trajektorię lotu piłki.