g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


mini_g76_Aleksander Dynarek.jpg

Aleksander Dynarek

Urodzony 12 maja 1990 w Łodzi. Absolwent Architektury na Politechnice Łódzkiej, studiował Malarstwo na Łódzkiej ASP. Jeszcze jako student organizator wielu przedsięwzięć związanych z projektowaniem parametrycznym i algorytmicznym, a także zastosowaniem nowych technologii w architekturze i projektowaniu - Nieistniejące, Research Lab, P3. Od 2014 coroczny uczestnik Light Move Festival jako autor instalacji artystycznych. Pracował w biurze DaeWha Kang Design w Londynie, pod okiem doświadczonego u Zahy Hadid projektanta, współtworząc m.in. zwycięską w konkursie instalację multimedialną Heart of Arup. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ucząc projektowania wspomaganego komputerowo i zajmuje się projektowaniem instalacji artystycznych, multimediów i malarstwem.

.....................................................................................................................................


Born on May 12, 1990 in Łódź. A graduate of Architecture at the Lodz University of Technology, he studied Painting at the Lodz Academy of Fine Arts. While still a student, organizer of many projects related to parametric and algorithmic design, as well as the application of new technologies in architecture and design - Non-existent, Research Lab, P3. Since 2014, he is an annual participant of the Light Move Festival as an author of artistic installations. He worked in the DaeWha Kang Design office in London, under the supervision of a designer experienced with Zaha Hadid, co-creating, among others the winning multimedia installation Heart of Arup in the competition. Currently, he works at the Academy of Fine Arts in Łódź, teaching computer-aided design and designing artistic installations, multimedia and painting.