g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


Podczas potężnych, lipcowych burz zniszczeniom uległy 3 spośród 18 rzeźb obecnych w parku. Rzeźby, które uległy dewastacji to „Matematyczna rzeźba” Miguela Angela Velita z Peru z 2012 roku, jeden z „Wtulonych” Tomasz Koclęgi z 2013 roku oraz „Nowa energia” Jimmiego Dahlberga ze Szwecji z 2015 roku. „Matematyczna rzeźba” prawdopodobnie będzie wymagała jedynie podniesienia i przymocowania do postumentu. Dwie pozostałe uległy znacznym deformacjom, spowodowanymi pojawieniem się wgnieceń powstałych na skutek powalenia drzew, przy których się znajdowały. W chwili obecnej trwa wycena poniesionych szkód oraz nawiązywanie kontaktu z samymi artystami oraz firmami, które byłyby w stanie pomóc przy renowacji. Nadal trwa usuwanie innych skutków żywiołu, sprzątanie powalonych drzew i naprawa siatek okalających park.
 
 
Część terenu została już uprzątnięta dzięki pomocy pracowników i wolontariuszy. Przywracanie pełnego porządku potrwa jednak jeszcze przynajmniej kilka tygodni, gdyż renowacja rzeźb oraz zadbanie o nowe nasadzenia zajmą o wiele więcej czasu niż tylko uporządkowanie drzewostanu. Przez luki w ogrodzeniach rozproszeniu uległy również parkowe zwierzęta, między innymi daniele, które przez kilka godzin można było spotkać na okolicznych terenach. Na szczęście szybko udało się sprowadzić zwierzęta z powrotem.