g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


To select your native language, please use the translator above.
 
mini_g76_profilowek.JPG

Tomasz Koclęga

Urodzony w 1968 roku w Zawierciu.
Mieszka w Pyskowicach.

Uprawia rzeźbę.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1993 roku. Studiował w w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Rykały oraz pracowni litografii prof. Adama Romaniuka i prof. Józefa Budki.

W 1993 roku brał udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych “Inner Spaces” w Skokach, studiując formy przestrzenne w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej.

W latach 1994-1995 pracował jako asystent w Zespole Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W latach 1996 - 2007 pracował w Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, później w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznym, gdzie prowadził zajęcia  z rzeźby.  Przez dziewięć lat pełnił również funkcję wicedyrektora, a przez ostatni rok pracy był dyrektorem szkoły.

Aktualnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prowadząc zajęcia z rzeźby na wydziałach: projektowym i artystycznym oraz w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyki w Chorzowie, na kierunku grafika, prowadząc zajęcia z modelowania form przestrzennych.

Wielokrotnie prezentował swoje rzeźby w przestrzeniach publicznych, głównie śląskich miast. Do ostatnich prezentacji należą Wsłuchani na ulicy Zacisze w Katowicach, Gniazdo w Parku Słowackiego we Wrocławiu, Wieczność w CH Agora w Bytomiu, Sen na Placu Wolności w Katowicach, Gniazdo w ogrodzie Willi Caro w Gliwicach, Równowaga, na Rynku w Bytomiu, Sen w Parku Chopina w Gliwicach, Pragnienie, na dziedzińcu Zamku Sieleckiego w Sosnowcu, 7 łez na Placu Teatralnym w Zabrzu, Pragnienie na Rynku w Gliwicach, Ponad na placu Kościuszki w Bytomiu.

Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jego prace opublikowane zostały w ponad 35 katalogach, w licznych artykułach prasowych,  telewizji i internecie. Kwartalnik artystyczny FaArt poświęcił jego sylwetce artystycznej cały numer. 

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE


2011
Chełmek, Park Rodzinny - ,,Objęci", indywidualna wystawa rzeźby
Cieszyn, Park Pokoju - ,,Uśpieni", indywidualna wystawa rzeźby
Katowice, ul.Zacisze - ,,Wsłuchani" , indywidualna wystawa rzeźby
Wrocław, Park im.J.Słówackiego - ,,Gniazdo" , indywidualna wystawa rzeźby

2010
Bytom, CH Agora - ,,Wieczność", indywidualna wystawa rzeźby

2008
Katowice, plac Wolności - ,Sen”, indywidualna wystawa rzeźby
Gliwice, Ogród Willi Caro - ,,Gniazdo”, indywidualna wystawa rzeźby

2007
Bytom, Rynek - ,,Równowaga” , indywidualna wystawa rzeźby
Sosnowiec , dziedziniec Zamku Sieleckiego - ,,Pragnienie”, indywidualna wystawa rzeźby

2006
Gliwice, Rynek - ,,Pragnienie”, indywidualna wystawa rzeźby
Gliwice, Park Chopina - ,,Sen”, indywidualna wystawa rzeźby
Zabrze, Plac Teatralny - ,,7 Łez” indywidualna wystawa rzeźby – wystawa towarzysząca
VI Festiwalowi Dramaturgii Współczesnej ,,Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu.

2000
Bytom, pl. Kościuszki - ,, Ponad ” , indywidualna wystawa rzeźby
Przyłubsko, rzeka Krztynia - ,,Smutek” indywidualna wystawa rzeźby

1994
Galeria MOK , Zawiercie - „ Rysunek ” , wystawa indywidualna
BWA Katowice - II Triennale Grafiki Polskiej , ,,Mój Snyders” -
indywidualna wystawa towarzysząca

1993
In Blue ” , Skoki k/ Poznania , instalacja , wystawa indywidualna

1991
Galeria Kowadło, Katowice - „Grafika” , wystawa indywidualna


WYSTAWY ZBIOROWE

2011
Muzeum w Chrzanowie - ,,Pogranicza rzeźby"

2010
Hala Elektrociepłowni Szombierki, Bytom - XI Festiwal Sztuki Wysokiej

2009
Hala Elektrociepłowni Szombierki, Bytom - X Festiwal Sztuki Wysokiej

2008
Galeria 4 ART, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2007
Galeria Extravagance, Sosnowiec -,,15 lecie Galerii”
Triennale Rzeźby w Katowicach – wystawa pokonkursowa, hala Kapelusz Chorzów

2006
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Wystawa zbiorowa – 10 lecie szkoły plastycznej w Zabrzu”
Galeria ZPAP, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
Galeria Stalowe Anioły, Bytom – VII Festiwal Sztuki Wysokiej
Galeria BWA, Katowice - ,,Jestem”
Muzeum Śląskie, Katowice - „Dąbrówki 9 – wokół malarstwa na ASP w Katowicach”

2005
Galeria Podcień– Pyskowice ,,Wiosna” wystawa zbiorowa

2004
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Wystawa zbiorowa”
Galeria Stalowe Anioły, Bytom - ,,V Festiwal Sztuki Wysokiej”
I Bytomski Plener Artystyczny - hala elektrociepłowni Szombierki, Bytom
Galeria Młyn, Mikołów - ,,Wystawa zbiorowa”
Galeria Kotłownia, Kraków - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
Galeria MOK, Sławków - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2003
Galeria w Ratuszu, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2001
Galeria BWA, Katowice – ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
I Targi Sztuki, Katowice, Galeria ZPAP
Galeria Art. Nova 2, Katowice - ,,Papiery warto?ciowe”
Galeria Fra Angeliko, Katowice - ,, Przekroczyæ próg nadziei ”
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Sztuka i Edukacja”

2000
Galeria MM, Chorzów - ,,Przekroczyć próg nadziei ”
Galeria Art. Nova 2, Katowice - ,,Grafika odkrywkowa”
BWA Katowice- ,,Grafika odkrywkowa”- prezentacja filmu
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich - ,,Grafika odkrywkowa”
Galeria w Ratuszu , Gliwice. - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP .”
Galeria MOK, Pyskowice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP .”
BWA Bielsko-Biała.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okręgowa ZPAP.”
Galeria Z Oknem na Świat, Zabrze – Artyści Pedagodzy Ogólnokształcecej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.

1999
BWA Katowice.- ,, Pracownia Profesora Jacka Rykały.”
BWA Katowice.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okrêgowa ZPAP.”
BWA Częstochowa.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okręgowa ZPAP.”

1998
Muzeum Miejskie w Zabrzu – „ Artyści Zabrza ”
Bunkier Sztuki BWA Kraków – VII Międzynarodowe Biennale Architektury

1997
Urząd Miejski w Gliwicach - ,,Wystawa pokonkursowa projektów Pomnika Niepodległości wraz z
zagospodarowaniem placu J. Pi?sudskiego w Gliwicach.”

1996
BWA Katowice - „ Pokolenie 96 ”
LSP Zabrze – „ Zabrzañska Jesieñ ”

1995
Instytut Kultury Polskiej Praga, Czechy - „ Współczesna Sztuka Górnego Śląska ”
BWA Opole - „ Wystawa Grafiki ”
II Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich , Gdañsk
Galeria Art Nova 2 , Katowice - „ Letni Salon Grafiki ”

1994
Bunkier Sztuki BWA Kraków - „Rzut kostką – wystawa nowej rzeźby ”
Galeria Kronika , Bytom - „ Źdźbło potrójne ”
Dessau , Niemcy - „ Współczesna Sztuka Górnego Śląska ”
V Ogólnopolskie Biennale Sztuki „ Wobec Wartości ”, Katowice

1993
X Triennale Grafiki w Frechen , Niemcy
Galeria Extravagance , Sosnowiec - „ 7 x Mazy ”

1992
I Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich , Gdañsk
Hasselt , Belgia - „ Wystawa prac studentów ASP ”
ASP Katowice - „ Niebo - Piek?o ” ( wspólnie z W.Dołhunem )

1991
„ Ściana ” , Katowice ul. Stawowa –
happening rejestrowany przez Macieja Górnego - Wydział RTV UŚ w Katowicach
„Odloty” - realizacja filmu krótkometrażowego ( wspólnie z M.Górnym )

 

Oficjalna strona artysty

.....................................................................................................................................

Born in 1968 in Zawiercie, Poland.
Lives in Pyskowice, Poland.

He is practising the sculpture.   He studied at the Academy of Fine Arts in Cracow, in the Department of the Graphics in Katowice. The diploma received in 1993. He studied in the studio of of the drawing and painting of Prof. Jacek Rykała and in the lithography's studio of Prof. Adam Romaniuk and Prof. Jozef Budka  

In 1993 he participated in international artistic workshops “ Inner Spaces ” in Skoki, studying spatial forms in the studio of Prof. Izabella Gustowska.

In years 1994 - 1995 worked as the assistant in the Team of the Fne Arts on the Department of Architecture of the Silesian Technical University in Gliwice.

In years 1996 - 2007 worked in the Secondary School of the Fine Arts in Zabrze, where conducted the sculpture class. For nine years he also served as the deputy director, and for the final year of the work he was a headmaster.

Currently he is working at the Academy of Fine Arts in Katowice, conducting the sculpture class in artistic and design departaments and at the Silesian College of the Computer Science in Chorzów, on direction of the graphic design, giving classes from modeling spatial forms.

Repeatedly he presented his sculptures in the public spheres of Silesian cities. They are included in the last presentations "Dream "on the Wolnosci Square in Katowice, "Nest" in the garden of the Caro Villa in Gliwice, "Balance", on the Main Market in Bytom, 'Dream" in the Chopin's Park in Gliwice, "Desire", in the courtyard Lock of Sielecki in Sosnowiec, "7 tears" on the Teatralny Square in Zabrze, "Desire" on the Market in Gliwice, "Above" on the Kościuszko' Square in Bytom.

He participated in over 50 collective exhibitions at home and abroad.

His published works stayed in over 35 catalogues, in the numerous editorial matter, television and the internet. The artistic FaArt quarterly devoted the entire number to his artistic profile.  


INDIVIDUAL EXHIBITIONS

2011
Chełmek, Family's Park - Covered, sculpture exhibition
Cieszyn, Park Pokoju - Asleep, sculpture exhibition
Katowice, Zacisze Street - Listen in, sculpture exhibition
Wroclaw, Park J.Slowackiego - Nest, sculpture exibition

2010
Bytom, Agora Mall - Eternity, permament sculpture exhibition

2008
Katowice,  Wolności Square - ,Dream”, sculpture exhibition
Gliwice, Garden of Caro Villa - ,,Nest”, sculpture exhibition

2007
Bytom,  Market Square - ,,Balance” , sculpture exhibition
Sosnowiec , courtyard of the Sielecki's Castle - ,,Desire”, sculpture exhibition

2006
Gliwice, Rynek - ,,Pragnienie”, indywidualna wystawa rzeźby
Gliwice, Park Chopina - ,,Sen”, indywidualna wystawa rzeźby
Zabrze, Plac Teatralny - ,,7 Łez” indywidualna wystawa rzeźby – wystawa towarzysząca
VI Festiwalowi Dramaturgii Współczesnej ,,Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu.

2000
Bytom, pl. Kościuszki - ,, Ponad ” , indywidualna wystawa rzeźby
Przyłubsko, rzeka Krztynia - ,,Smutek” indywidualna wystawa rzeźby

1994
Galeria MOK , Zawiercie - „ Rysunek ” , wystawa indywidualna
BWA Katowice - II Triennale Grafiki Polskiej , ,,Mój Snyders” -
indywidualna wystawa towarzysząca

1993
„ In Blue ” , Skoki k/ Poznania , instalacja , wystawa indywidualna

1991
Galeria Kowadło, Katowice - „Grafika” , wystawa indywidualna

GROUP EXHIBITIONS

2011
Muzeum w Chrzanowie - ,,Pogranicza rzeźby"

2010
Hala Elektrociepłowni Szombierki, Bytom - XI Festiwal Sztuki Wysokiej

2009
Hala Elektrociepłowni Szombierki, Bytom - X Festiwal Sztuki Wysokiej

2008
Galeria 4 ART, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2007
Galeria Extravagance, Sosnowiec -,,15 lecie Galerii”
Triennale Rzeźby w Katowicach – wystawa pokonkursowa, hala Kapelusz Chorzów

2006
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Wystawa zbiorowa – 10 lecie szkoły plastycznej w Zabrzu”
Galeria ZPAP, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
Galeria Stalowe Anioły, Bytom – VII Festiwal Sztuki Wysokiej
Galeria BWA, Katowice - ,,Jestem”
Muzeum Śląskie, Katowice - „Dąbrówki 9 – wokół malarstwa na ASP w Katowicach”

2005
Galeria Podcień– Pyskowice ,,Wiosna” wystawa zbiorowa

2004
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Wystawa zbiorowa”
Galeria Stalowe Anioły, Bytom - ,,V Festiwal Sztuki Wysokiej”
I Bytomski Plener Artystyczny - hala elektrociepłowni Szombierki, Bytom
Galeria Młyn, Mikołów - ,,Wystawa zbiorowa”
Galeria Kotłownia, Kraków - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
Galeria MOK, Sławków - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2003
Galeria w Ratuszu, Gliwice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”

2001
Galeria BWA, Katowice – ,,Wystawa Okręgowa ZPAP”
I Targi Sztuki, Katowice, Galeria ZPAP
Galeria Art. Nova 2, Katowice - ,,Papiery warto?ciowe”
Galeria Fra Angeliko, Katowice - ,, Przekroczyæ próg nadziei ”
Muzeum Miejskie w Zabrzu - ,,Sztuka i Edukacja”

2000
Galeria MM, Chorzów - ,,Przekroczyć próg nadziei ”
Galeria Art. Nova 2, Katowice - ,,Grafika odkrywkowa”
BWA Katowice- ,,Grafika odkrywkowa”- prezentacja filmu
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich - ,,Grafika odkrywkowa”
Galeria w Ratuszu , Gliwice. - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP .”
Galeria MOK, Pyskowice - ,,Wystawa Okręgowa ZPAP .”
BWA Bielsko-Biała.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okręgowa ZPAP.”
Galeria Z Oknem na Świat, Zabrze – Artyści Pedagodzy Ogólnokształcecej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.

1999
BWA Katowice.- ,, Pracownia Profesora Jacka Rykały.”
BWA Katowice.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okrêgowa ZPAP.”
BWA Częstochowa.-,, Rysunek, Grafika artystyczna, Sztuki użytkowe, Projektowanie.
Wystawa okręgowa ZPAP.”

1998
Muzeum Miejskie w Zabrzu – „ Artyści Zabrza ”
Bunkier Sztuki BWA Kraków – VII Międzynarodowe Biennale Architektury

1997
Urząd Miejski w Gliwicach - ,,Wystawa pokonkursowa projektów Pomnika Niepodległości wraz z
zagospodarowaniem placu J. Pi?sudskiego w Gliwicach.”

1996
BWA Katowice - „ Pokolenie 96 ”
LSP Zabrze – „ Zabrzañska Jesieñ ”

1995
Instytut Kultury Polskiej Praga, Czechy - „ Współczesna Sztuka Górnego Śląska ”
BWA Opole - „ Wystawa Grafiki ”
II Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich , Gdañsk
Galeria Art Nova 2 , Katowice - „ Letni Salon Grafiki ”

1994
Bunkier Sztuki BWA Kraków - „Rzut kostką – wystawa nowej rzeźby ”
Galeria Kronika , Bytom - „ Źdźbło potrójne ”
Dessau , Niemcy - „ Współczesna Sztuka Górnego Śląska ”
V Ogólnopolskie Biennale Sztuki „ Wobec Wartości ”, Katowice

1993
X Triennale Grafiki w Frechen , Niemcy
Galeria Extravagance , Sosnowiec - „ 7 x Mazy ”

1992
I Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich , Gdañsk
Hasselt , Belgia - „ Wystawa prac studentów ASP ”
ASP Katowice - „ Niebo - Piek?o ” ( wspólnie z W.Dołhunem )

1991
„ Ściana ” , Katowice ul. Stawowa –
happening rejestrowany przez Macieja Górnego - Wydział RTV UŚ w Katowicach
„Odloty” - realizacja filmu krótkometrażowego ( wspólnie z M.Górnym )

 

The official website of the artist