g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


To select your native language, please use the translator above.
 

22 maja w Europejskim Parku Rzeźby A&A odbędzie się plener rzeźbiarski dla dzieci. Sponsorem warsztatów jest firma ASTRA.

Wraz z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach serdecznie zapraszamy do udziału!

Poniżej przedstawiamy dokładny regulamin oraz plan imprezy.

 

 


 

  REGULAMIN PLENERU RZEŹBIARSKIEGO DLA DZIECI I NAUCZYCIELI W EUROPEJSKIM PARKU RZEŹBY A&A

MAJ 2012

 

1.ORGANIZATOR, CEL I PROGRAM PLENERU

1.1    Organizatorem Pleneru jest firma A&A Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-063, ul. Piotrkowska 146, która jest właścicielem i organizatorem Europejskiego Parku Rzeźby A&A znajdującego się w Pabianicach 95-200, ul. Grota – Roweckiego 8a.

1.2    Celem pleneru jest rozwijanie kreatywności oraz zdolności artystycznych u najmłodszych poprzez kontakt z nową formą twórczości artystycznej, która jest doskonałym uzupełnieniem i rozwinięciem tradycyjnych zajęć plastyki. Impreza ma również na celu zwrócenie uwagi na inicjatywy artystyczne powstające w miastach na całym świecie – parki rzeźby, rzeźba publiczna.

1.3    Plener odbywa się 22 maja 2012 - wtorek. Zorganizowany jest w czasie trwania II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego, w trakcie którego tworzone są rzeźby, które na stałe zagoszczą w Parku.

Program imprezy został podzielony na 3 części:

 

9.00 – 9.20

> Pokaz slajdów – krótki wykład mający na celu przybliżenie dzieciom roli rzeźby publicznej, parki rzeźby na świecie oraz wpływ sztuki na nasze życie

9.30 - 10.00

> Oprowadzenie po Parku

10.00 – 13.00

> Warsztaty rzeźbienia w glinie

 

 

1.4    Warsztaty rzeźbiarskie poprowadzone zostaną we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi przez

osoby oddelegowane z uczelni.


2.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PLENERZE

 

1.1    Uczestnikami majowego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego w Europejskim Parku Rzeźby A&A są dzieci uczęszczające do klas szkół podstawowych na terenie Pabianic.

1.2    Oferta uczestnictwa skierowana jest do nauczycieli sztuki, którzy wyrażą chęć partycypacji wraz ze swoimi uczniami. Ilość miejsc jest ograniczona. Warsztaty zostaną poprowadzone dla grupy dzieci w ilości 40 – 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: park@aia.pl.

1.3    Mimo, że organizator zapewni folię ochronną, dzieci powinny być ubrane w sposób odpowiedni do pracy twórczej. Istnieje możliwość pobrudzenia się gliną.

1.4    Prace powstałe podczas warsztatów zostaną sfotografowane i w tej formie umieszczone na stronie Europejskiego Parku Rzeźby A&A - www.park-rzezby.pl. Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w plenerze.

 

3.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1  Zgłoszenia do udziału w plenerze przyjmowane są od 15 marca 2012 na adres mailowy: park@aia.pl.

1.2  Istnieje możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

1.3  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pleneru oraz niezwłocznego poinformowania o tym osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w plenerze w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego organizację.