g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


To select your native language, please use the translator above.
 
mini_g76_iwona kulagowska.jpg

Iwona Kulągowska


Urodziła się w Warszawie. Zawsze pragnęła zostać artystką. Spełniła swoje marzenia i ukończyła Europejską Akademię Sztuk, uzyskując dyplom z zakresu rysunku i malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Wiesława Garbolińskiego oraz sztuki użytkowej. Uprawia rysunek, malarstwo pastelowe i olejne, a także rzeźbę i ceramikę artystyczną. Jedna z najciekawszych i wszechstronnych polskich artystek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu. Prowadzi autorską Galerię 8 + w Warszawie. W ciągu ostatnich trzech lat brała udział w kilku plenerach, między innymi w Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym plenerze pastelistów w Nieszawie, III Międzynarodowym Plenerze Sztuki w Budach Lucieńskich oraz w plenerze w Indiach.

TWÓRCZOŚĆ RZEŹBIARSKA ORAZ UDZIAŁ W WYSTAWACH I KONKURSACH:

2008 - wystawa towarzysząca XV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Bibliotece Narodowej w W-wie; wystawa indywidualna             

2008 - wystawa podyplomowa – “Myśl ludzka jest jak mucha, siada na wszystkim” Galeria 8+ W-wa; wystawa indywidualna                    

2008 - IV Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz

2008 - Międzynarodowy Konkurs “Akt” Łódź - Marquardt Gallery

2008 - I Ogólnopolski Konkurs “Obrazy muzyką malowane” Pałac Sztuki w Krakowie

2008 - VIII Konfrontacje Artystyczne “Sacrum w sztuce ” Wadowickie Centrum Kultury

2008 - Wystawa Rysunek Młodych 2 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej “Elektrownia ” w Radomiu                                                                                                                   

2008 - 24 Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki i innych – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

2008 - Wystawa wspólna z Henrykim Płóciennikiem z cyklu “Iwona i przyjaciele” Galeria 8+     W-wa

2008 - Wystawa wspólna z Vico Calabro z cyklu “Iwona i przyjaciele” Galeria 8+ W-wa              

2009 - Wystawa rzeźby towarzysząca inauguracyjnemu otwarciu Salonu Rodziny Joczów w Łodzi; wystawa indywidualna

2009 - Wystawa wspólna z Iwanem Kulikiem z cyklu “Iwona i przyjaciele” Galeria 8+                 W-wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2009 - 8 th International Syrlin Art. Prize Stuttgart, Niemcy

Jej prace  były publikowane w czasopiśmie “Golf w sztuce” oraz w albumie pod tym samym tytułem wydawnictwa ADI Art.

 

Strona oficjalna artystki

.........................................................................................................................................................................

 

She was born in Warsaw and always wanted to become an artist. She fulfilled her dreams and graduated from the European Academy of Arts, getting a diploma in drawing and painting in Professor Wiesław Garboliński studio. Her artworks include drawings, oil and pastel paintings, as well as sculptures and ceramics. She is a member of Polish Pastel Painters Association in Nowy S¹cz. She also runs her own art gallery “8+” in Warsaw. During last three years she participated in several symposia, including Polish Sculpture Centre in Oroñsk, International Pastel Painters Symposium in Nieszawa, the 3rd International Art Symposium in Budy Lucieńskie and a symposium in India.

 

SCULPTURE ACTIVITY, EXHIBITIONS AND CONTESTS:

 

2008 - Exhibition accompanying the fifteenth National Conference of Valuers in the National Library in Warsaw, individual exhibition 

 

2008 - Postgraduate exhibition - "Human thought is like a fly, sits on everything," Gallery 8 + W-wa, individual exhibition                                                                                   

 

2008 - Qualified to the 4th International Pastel Painting Biennale in Nowy Sącz (Małopolskie

BWA in Nowy Sącz)                                                                                                       

 

2008 - International Contest "Act" Łódź

 

2008 - the 1st National Contest “Painted with Music” (Cracow – I. Paderewski Culture Foundation in Cracow, Art Palace)

 

2008 - exhibited her works at the 8th Art Exhibition “Sacrum in Art” (Cultural Centre in Wadowice)                                                                                              

 

2008 -  the exhibition Young Artists Drawings 2 (Mazovia Centre of Contemporary Art "Power plant", Radom and in the Polish Artists Association gallery in Łódź.

 

2008 - the 24th National Exhibition of the Works of Art Teachers (Regional Community Centre in Rzeszów)

 

2008 - Common exhibition with Henryk Płóciennik  from the series "Yvonne and Friends" Gallery 8 + Warsaw

 

2008 - Common exhibition with Vico Calabro from the series "Yvonne and Friends" Gallery 8 + Warsaw                                                                                                                   

 

2009 - Sculpture exhibition accompanying the opening of the inaugural Family Salon Joczów in Lodz, individual exhibition

 

2009 - Exhibition shared with Ivan Kulik from the series "Yvonne and Friends" Gallery 8 + Warsaw                                                                                                                                    

 

2009 - 8 th International Syrlin Art Prize, Stuttgart, Germany

 

Her artwork “Last Evening Meal”, oil paining on hardboard, is exhibited in the Museum of Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City. Her artworks were published in the magazine “Golf w sztuce” and in the album with the same title created by publishing house - Adi Art.

The official artist website